Veri

Veri

Veri Nedir?

Veri, ham gerçeğe denir (Atılgan, 2009: 201). Barutçugil (2002: 57) veri için yorumlanmamış gözlemlere dayalı, işlenmemiş gerçekler nitelemesinde bulunmuştur. Veri, Güncel Türkçe Sözlük’te (TDK, t.y.) “bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done” buna ek olarak “olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi” şeklinde belirtilmiştir. Bensghir (1996: 14) ise veriyi “çeşitli sembol, harf, rakam veya işaretlerle temsil edilen, işlenmemiş gerçekler ya da izlenimler” olarak tanımlamıştır. Sonuç olarak verinin özellikleri arasında yorumsuz, nesnel, işlenmemiş olması ve belli bir amaç için kullanılmaya hazırlanmamış saf durumda olması sayılabilir. Benzetme yapılırsa veri, endüstride kullanılan ham maddedir. Ağaç, odun veya kerestenin, ahşap masa ve sandalye için önemi ve konumu ne ise; bilgi ve bilimin oluşması için de verinin önemi odur. Buradan yola çıkılarak verilerin, bilimin oluşmasındaki ilk basamağı oluşturduğu rahatlıkla söylenebilir. Anlamsız gibi görünen veriler lego gibi uygun ve sistemli bir şekilde birleştirilerek, yorumlanarak bütüne yani anlamlı bir sonuca ulaşılmaya çalışılır. Bugün istatistikî veriler anlamlı bir şekilde yorumlanarak birçok planlama faaliyetine esas teşkil etmektedir. Basketbol veya futbol karşılaşmalarında bile oyuncuların istatistikî verileri incelenerek antrenman planlamaları bu veriler ışığı altında yapılarak daha etkin bir yol izlenebilmektedir. Yine polis veya jandarmanın devriye planlamalarında da aynı şekilde bazı verilerden yararlanılmakta böylelikle 80/20 kuralında belirtilen verimlilik sağlanabilmektedir.

Mak. Müh. Bilâl AYDEMİR (Ar-Ge Departmanı)

İlginizi Çekebilecekler