Enformasyon

Enformasyon

Enformasyon Nedir?

Enformasyon, “verilerin karar alma sürecine destek sunacak şekilde anlamlandırılması” olarak tanımlanabilir (Bensghir, 1996: 14). Enformasyon, “danışma, tanıtma, haber alma, haber verme ve haberleşme” anlamlarına gelmektedir (TDK, 2005: 637). Enformasyon (malumat) en genel anlamda belirli ve görece dar kapsamlı bir konuya (bağlama) ilişkin, derlenmiş bilgi parçasıdır (Wikipedia, t.y.). Yazılı sözlü veya görsel bir mesaj olan enformasyon zengin içeriğiyle mesajı alan kişide istenilen algının yaratılması maksadıyla kullanılır (Barutçugil, 2002: 57). Enformasyon, bilgi ve veri ile karıştırılsa da, genel anlamda, belirli ve dar kapsamdaki bir konuyu ölçüm, deney, gözlem, araştırma ve istihbarat sonuçlarının derlenmesi ile ortaya çıkan bir bilgi parçasıdır. Buradan enformasyonun kullanılabilir olmayan veri ile bilgi arasında bir köprü vazifesi oluşturduğu söylenebilir.

Mak. Müh. Bilâl AYDEMİR (Ar-Ge Departmanı)

İlginizi Çekebilecekler