Bilim

Bilim

Bilim Nedir?

Bilim; sistemli, mantıklı ve akılcı incelemenin sonucu oluşan bir sistemdir (Quine ve Ullian, 2001: 11). Bilim, Büyük Türkçe Sözlüğü’nde (TDK, 2005: 269) “evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim” ve ayrıca “belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci” olarak tanımlanmıştır. Teknoloji ve mühendislik kavramları bilim kavramıyla çoğu zaman iç içe geçmiş durumda olsa da arada bazı farklar vardır. Bilim doğayı anlamak için genel bir yaklaşımın adıyken; teknoloji, bir şeyler yapmanın fonksiyonel kapasitesini sağlamanın yoludur; yani teoriden pratiğe geçiştir. Mühendislik ise teknolojiyi bilimsel olarak anlamaya ve genel prensiplere oturtmaya aracılık etmektedir (Betz, 2010: 242). Nihayetinde, bilim ve teknolojinin temel amacı, özellikle de bilgi toplumlarında, ARGE faaliyetleri sonucunda ucuz ve kaliteli yeni ürünler ile insanların refah seviyelerini yükseltmektir.

Mak. Müh. Bilâl AYDEMİR (Ar-Ge Departmanı)

İlginizi Çekebilecekler